پمپ درین کولر گازی چیست؟

پمپ درین کولر گازی یک پمپ آب بسیار کوچک است و برای انتقال و جابه جایی آب از آن استفاده می‌شود. راه آب‌هایی که در قسمت پنل داخلی کولر گازی قرار دارند. آب حاصل از رطوبت گیری به روی کویل را به سمت حوضچه هدایت می‌کنند. آب جمع شده در حوضچه از طریق لوله درین به خارج از یونیت داخلی هدایت می‌شود. پمپ درین کولر گازی زمانی استفاده می‌شود که امکان لوله کشی برای خروج آب با شیبی مناسب وجود ندارد.
بیشتر بخوانید