اوریفیس کولر گازی چیست؟

یکی از مهمترین قطعات ساختاری در کولرهای گازی که باعث شکست جریان و ایجاد برودت می‌شود؛ لوله مویی و  اورفیس است. اورفیس ها که حدوداً از شش سال پیش تاکنون، در بازار تجهیزات تبریدی و تهویۀ مطبوع ایران رواج بسیاری پیدا کرده است. این قطعه، عموماً جایگزینی بسیار مناسب برای لولۀ مویی محسوب می‌شود. اورفیس در حقیقت فشارشکنی است که وظیفه دارد «قسمت فشار بالا» را از «بخش فشار پایین» جدا کند که بدین ترتیب سبب می‌شود چرخۀ تبرید کولرهای گازی، سرمایشی مورد نظر را ایجاد کند.

این وسیله از جنس برنج است و در سایزهای متفاوتی تولید می‌شود. بعضی از تولید کننده ها بر اساس شماره های ۱ تا ۵  سایزهای متفاوت را دسته بندی و تولید می‌کنند که می‌تواند به راحتی برای کولرهای گازی با توان برودتی ۹ هزار تا ۶۰ هزار بی‌تی‌یو پاسخگو باشد و با بالاترین راندمان ممکن فعالیت کند.
بیشتر بخوانید