کمپرسورهای برودتی

انواع کمپرسورهای برودتی درهرصنایع کاربــردهای متفـاوتی دارد. کمپرســور به همراه کندانسور، اپراتور و قطعات انبساط قسمت های مختلف  سیستم تبرید تراکمی را تشکیل می دهند. که به طـور همزمان این قسمت ها با دریافت خروجی قسـمت قبـل ، عملیـات تبـرید را تکمیـل می کنند. کمپرسور از اجزای اصـلی سیستم تبریدی است و متداول ترین ها درسردکننده شامل کمپرسوردوار، متقارن و گریز از مرکز می باشند.

انواع کمپرسور های برودتی

انواع کمپرسور های برودتی

از نظر نوع کارکرد کمپرسورها ها به دو دسته بسته و باز تقسیم می‌شوند. در اصطلاح به آنها هرمتیک و سمی هرمتیک می‌گویند.

از نظر کارکرد می‌توان آنها به مدل‌های زیر دسته بندی کرد:

  • کمپرسور سیلندر پیستونی
  • کمپرسور‌های اسکرال
  • کمپرسور‌های اسکرول
  • کمپرسورهای سانتریفیوژ

کمپرسـور پیستونی

کمپرسـور پیستونی

این کمپرسـورها با استفاده از حـرکت پیستون در داخل سیلندر و توسط سوپاپ‌های مکش  فشـار، می‌توانند گـاز مبرد را متـراکم کنند. طرز کار این کمپرسـورهای برودتی به این صـورت است که هنگام مکش، پیستـون گاز مبرد از راه سوپاپ مکش وارد سیلندر می گـردد. در مرحله بـعد زمانی که پیستــون عمل تــراکم را انجـام داد، مبرد به وسیله سوپاپ فشــار به خارج فرستاده می شود. سوپاپ های مکش و فشار هر دو جـزء قطعات سرسیلندر هستند. کمپرسـورهای برودتی متقـارن در سیستـم های تبرید خانگی و صنعتی کاربرد دارد.

کمپرسور‌های اسکرال

کمپرسور‌های اسکرول

کمپرسورهای سانتریفیوژ

ویژگی های کمپرسور برودتی پیستونی

  • با قدرت های متفاوت از چند دهم اسب تا چند صد اسب بخار تولید می شوند.
  • کمپرسورهای برودتی متقـارن جدید از یک یا چند سیلندر تشکیل شده اند.
  • قرار گرفتن سیلندرها می تـواند به شکل v ویا w شعاعی و یا در یک راستا باشند.
  • سـرعت دورانی کمپرسـورها اثر مستقیم در مقـدار مبرد تـراکمی دارد. نسبت به قبل از حـدود ۱۰۰ دور در دقیقه تا ۳۶۰۰ دور در دقیقه افـزایش پیدا کرده است.

 2. کمپرسورهای برودتی نوع بسته

این نوع کمپرسـورها شـامل دو دسته برودتی دوار و گریز از مرکـز است. این نوع کمپرسـورها به دلیل اینکه مـوتور و کمپرسور هردو درون یک محفظه آب بندی شده قرارگرفته اند. به کمپرسورهای نـوع بسته مشـهورمی باشند. در کمپرسورهای بسـته دو لوله مکش و فشــار و در بعضی موارد یک لوله ســرویس به همـراه کابل الکتریکی به دسـتگاه وصــل می شود.

 کمپرسورهای بسته

به علت عایق کاری کامل در داخل محفظه برای موتور که درارتباط کمپرسور و مبرد می باشد، مشکلی پیش نمی آید. در بعضی از کمپرسورهای بسته از سمت مـوتور ، لوله مکش وارد محفظه می شود. و چون از لوله گاز سـرد مکش انجام می شود. می تواند موتور را خنک کند. احتمال دارد در این کمپرسورها مشـکل رطـوبت به‌وجود آید. که باید قبل از رسیدن به موتور کمپرسور، رفع شود.

فروش اینترنتی کمپرسور

  • کمپرسور برودتی روتاری یا چرخشی

این نوع کمپرسور در صـورتی که نوع دوار یک ماشین با جابه‌جایی مثبت باشد می تواند از طـریق گردش دورانی محور خود ، گاز مبرد را متراکم کند. معمولا کمپرسورهای دوار دارای قدرتی کمتر از یک اسب بخار می‌باشند. اگر برای استفاده در فشارهای کم لازم باشد. می توان با قـدرت های چند صـد اسب بخار نیز سـاخته شوند. قـدرت در این نوع کمپرسورها مانند کمپرسورهای مـرحله اول درسیستم های چـند مـرحله ای می باشد.

انواع کمپرسورهای روتاری

انواع کمپرسورهای روتاری

کمپرسورهای برودتی دوار دو نـوع غلطکی و تیـغه ای هستند.

۱.کمپرسور روتاری غلطکی:

این کمپرسورها از یـک غلطـک و یـک سیلندر تشـکیل شده‌اند. محــور یا غلتک به صورت خـارج از مـرکز در داخـل سیلندر می چرخد. و یک تیغه به وسیله فنـر قسمت مکش را از قسمت رانش جدا می سازد.

۲.کمپرسور روتاری تیغه ای:

در این نوع کمپرسور سیلندر وغلطک هم محـور نمی باشند. ولی غلتک روی محـور خود می چرخد. غلتک شـامل دو یا چند تیغه می باشد. که محور آن ها به دلیل خاصیت گریز از مرکزهنگام چرخش به بـدنه سیلندرفشرده می شود.

کمپرسورهای تیغه ای فـاقد سوپاپ مکش هستند. و بنابراین ضربه گاز می تواند به کمتـرین حد ممکن برسد.ولی کمپرسورهای جدید مجهز به سوپاپ می باشند.

  • کمپرسور برودتی گریز از مرکز:

همانند کمپرسور دوارمی تواند گاز مبرد را در اثر گردش دورانی محورهای خود، متراکـم کند. البته کمپرسورهای گریزازمرکز برطبق نیروی گریز از مرکـز این کــار را انجام می دهند. یک نوع ازکمپرسور گریز ازمرکز، کمپرسور سانترفیوژ است.که براسـاس نیروی گریز از مرکـز کار می کند.

انواع کمپرسور های برودتی گریز از مرکز سانتریفیوژ

کمپرسور سانتریفیوژ

جزء جدیدترین کمپرسورهای برودتی به شمار می روند و در سال ۱۹۲۰ برای نخستین بار در صنایع تبرید به کاررفته است. بسیاری از کارخانه های تولید کننده کمپرسورسانترفیوژ را برای استفـاده در سیستم های تبرید طراحی و تولید می کنند.

طرز کـار کمپرسور برودتی سانتریفیوژ

از لحاظ ساختار کمپرسورهای برودتی سانترفیوژ، شبیه پمپ های سانترفیوژهستند و مبنای کار آنها را نیروی گریزازمرکز تشکیل می دهد. نحوه کارکرد این کمپرسور به این صورت است که از طرف پره ها به ذرات گاز، سرعتی داده می شود تا فشار آن افزایش پیدا کند. پس ازآن گازی که با سـرعت زیاد از پره ها خارج شده  به محفظه حلزونی وارد می گردد.  در این حین مقداری ازانرژی سینتیک گاز به فشار تبدیل می شود.

ویژگی های کمپرسور سانتریفیوژ

این نوع کمپرسور را میشود ازنوع ماشین های با ظـرفیت زیاد به حسـاب آورد. زیرا در محدوده ۵۰ تا ۳۰۰ تن ظرفیت طراحی و تولید می گردند. کمپرسورهای سانترفیوژ به صـورت چند طبقه تولید می شوند که می توانند درجـه حـرارت در اواپراتور را تا حدود  -۱۰۰ F کاهش دهند.  از کاربردهای کمپرسور چند طبقه سانترفیوژ سیستم های تهویه مطبوع وبرای تهیه آب سرد با درجه حرارت معادل ۴۵F می باشد. نوع یک طبقه کمپرسور برودتی سانترفیوژ برای کاربردهایی که فشار کم مورد نیاز است مناسب است.

فاکتورهای مهم در انتخاب انواع کمپرسورهای برودتی

ظرفیت و قـدرت موتورمورد نیاز درکمپرسورها به وسیله فشـار مکش و رانش بطـور موثری تغییر می کنند.هنگام خرید کمپرسورها یا خرید سیستم تبریدی باید از قـدرت موتور، ظـرفیت و عملکرد آنها اطلاع داشته باشیم.

آگاهی از راندمان حجمی کمپرسور برای تعیین عملکـرد کمپرسور بسیارمـهم است. و شامل راندمان حجمی و راندمان حجمی ایده آل می باشد.

انواع کمپرسور های برودتی

کمپرسورهای برودتی در سیستم تهویه مطبوع و تبریدی به کار می روند. این کمپرسورها می توانند طبق فرایندی منجر به تـولید هوای سرد در این سیستم ها شوند.

درمورد دو دسته مهمکمپرسورهای برودتی شامل کمپرسور برودتی متقـارن و کمپرسورهای برودتی از نوع بسته توضیح دادیم و گفتیم هر یک از این کمپرسورها انواع مختلفی دارند. کمپرسور متقارن به 2 دسـته کمپرسورغلطکی و تیغه ای تقسیم می گردد. کمپرسور برودتی بسته شامل دو نوع کمپرسور گریز از مرکز و دوار است. خود این کمپرسورها شامل مـدل های مختلفی می باشند.