گاز مبرد R507 چیست و چه کاربردی دارد؟

گاز مبرد R507 از دسته گازهای HFC است که ترکیبی آزئوتروپیک دارد. گاز آزئوتروپیک مخلوطی از دو یا چند گاز است که دمای جوش مشابهی ندارند. گاز R-507 از ترکیب دو گاز R143A و R125 به نسبت هر کدام 50 درصد تشکیل شده است. گاز مبرد R507 در دماهای پایین و متوسط کاربرد زیادی دارد. از این گاز مبرد در پمپ‌های حرارتی و انواع سیستم‌های سردخانه‌‌ای استفاده می‌شود.

گاز مبرد R507 گازی غیر سمی و غیرقابل اشتعال با طبقه‌بندی ایمنی A1 و دارای 3980 GWP و 0 ODPمی‌باشد. این مبرد عملکرد قابل مقایسه با گاز مبرد R502 و R410A است. این گاز مبرد به دلیل سازگاری با محیط‌ زیست به‌عنوان جایگزین گاز مبرد R502 و همچنین R22 به‌کار گرفته می‌شود.

از همین رو از پرمصرف‌ترین مبردها در مصارفی است که ایمنی در آن‌ها بیشترین اهمیت را دارد. برای مثال؛ سیستم‌های تبریدی که در سیستم حمل و نقل قرار دارند.

بیشتر بخوانید