پروانه فن کولر گازی چیست؟

پروانه فن کولر گازی در یونیت خارجی (کندانسور ) قرار دارد. پروانه فن کندانسور با گردش خود وظیفه ی دفع گرما از کویل کندانسور را بر عهده دارد. جهت چرخش پروانه فن‌ها در کولر گازی می‌تواند چپگرد و یا راستگرد باشد. اما باید توجه داشت که همیشه جهت پرتاب باد به سمت بیرون از یونیت بیرونی است. در واقع گرمای فضای داخلی به واسطه عملکرد پروانه فن کندانسور به محیط خارج منتقل می‌گردد.
بیشتر بخوانید