بوش بلوور چیست؟

بوش بلوور قطعه ای که وزن بلوور را مهار می‌‌کند. در مواردی نیز جهت مهار بلوورهای دوتیکه از بوش وسط بلوور استفاده می‌گردد.

تولید سرما از وظایف دستگاه کولر توسط یونیت داخلی انجام می شود. این یونیت دارای کویل حرارتی می باشد که گاز مبرد با گردش در آن و گرفتن حرارت محیط تولید سرما میکند.

این سرما (برودت) به وسیله ی چرخش بلوور به صورت مکانیکی تبادل حرارتی کرده و گرمای محیط را میگیرد بلوور فن(blower fan) به معنی فن دمنده است که وظیفه دمیدن هوا به خارج کولر را بر عهده دارد.

بلوور با گردش محوری خود هوای موجود در محیط را به یونیت داخلی میمکد. این هوا مکیده شده ابتدا از روی کویل حرارتی میگذرد و با این قطعه تبادل حرارتی میکند، گرمای آن گرفته می شود و هوای خنک شده را به سمت بیرون پرت میکند.
بیشتر بخوانید