فیوز چیست؟

 

فیوز قطعه ای است الکتریکی برای محافظت در مدارهای الکتریکی به کار می رود. در هنگام ایجاد جریان اضافه؛ فیوز به عنوان یک محافظ عمل کرده و با سوختن خود مانع از ایجاد آسیب به دیگر قطعات می‌گردد.

فیوزها در اشکال  و مدل‌های مختلفی در بازار وجود دارند. کاربرد فیوزها در صنعت متفاوت است. اما نکته ای که ما را بر آن داشته تا در این خصوص مقاله ای برای شما مهیا کنیم، فیوزهای مورد استفاده در کولرهای گازی می‌باشد.

بیشتر بخوانید