قطعات یدکی کمپرسورهای برودتی

کمپرسورها یکی از مهم‌ترین قطعاتی هستند که در ساختار تجهیزات تبریدی و تهویۀ مطبوع نقش بسیار پُراهمیتی را ایفا می‌کنند. شاید در وهلۀ اول تصور کنید که اصلی‌ترین نکته در زمان خرید کمپرسورهای برودتی، تنها توجه به مدل، برند و سازگای آن با دستگاه تبریدی شماست؛ اما بهتر است بدانید که خود کمپرسورهای برودتی، قطعات جانبی بسیار متفاوتی دارند که جهت بهبود عملکرد آن‌ها یا برای جایگزینی با قطعات معیوبشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. تهیۀ هر یک از این قطعات یدکی، به‌طور جداگانه نیازمند شناختی دقیق نسبت به ویژگی‌ها و کارکردهای خود قطعه و برندی است که قصد دارید آن را تهیه کنید.
بیشتر بخوانید