هر آنچه که نیاز است دربارۀ انواع قاب پنل خارجی کولر گازی بدانید!

کولرهای گازی و اسپلیت‌ها عموماً به صورت دو تکه ساخته می‌شوند؛ که یکی از این دو بخش در فضای داخلی ساختمان نصب شده و دیگری در فضای آزادِ بیرون قرار می‌گیرد که به آن «یونیت خارجی کولر گازی» یا اصطلاحاً «کندانسور کولر گازی» گفته می‌شود. هوای بیرون، ابتدا وارد یونیت خارجی کولر می‌گردد و با فعل‌وانفعالاتی که قطعات تعبیه‌شده در پنل خارجی روی آن ایجاد می‌کنند، ضمن خنک شدن؛ به پنل داخلی کولر گازی راه می‌یابد و در نهایت در فضای داخلی ساختمان توزیع می‌شود.

راهکاری که جهت محافظت از این قطعات بسیار حیاتی اندیشیده‌اند، قرار دادن کابین ویژه‌ای دور آن‌ها است که در اصل «قاب پنل خارجی کولر گازی» نامیده می‌شود و وظایف متفاوتی را سیستم تبرید بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید