گروه صنعتی هرباکس HARBAX سال 1991به حوزه بازار تهویه مطبوع راه یافت. این شرکت با دانش خود و کسب نجربه به سمت پوشش بازارهای جهانی گام برمی‌دارد.

برند هرباکس HARBAX یک گاهی قوی این شرکت در حوزه محصولات و ابزارهای تبرید بوده است. ابزارهای صنایع تبرید را تنها در زمانی می توانید ساخت که سالها تجربه و دانش پشت تولید هر محصول قرار داشته باشد. اگرچه این شرکت ما شاهد جریان هایی هستیم که از تولید ابزارهای کاربردی طفره می روند.

از نظر ما داشتن ابزارهای مناسب و کاربردی در حوزه صنایع تبریدی مهم ترین عامل عمر طولانی مدت سیستم های تبریدی هستند و ما یک برند اختصاصی برای تحقق آن ساخته ایم.

دهه‌ها تجربه در زمینه تهویه مطبوع باعث شد “Harbax” به وجود بیاید. تیم اختصاصی مهندسین و طراحان ما، محصولات را از نظر فنی جسورانه و از نظر اقتصادی امکان‌پذیر ساخته اند.

این شرکت توانسته با تولیدات مرغوب و با کیفیت خود از زمان تولد برند هرباکس  HARBAX تا کنون رشد کند. این شرکت به عنوان بخشی از گروه Al Sweer، خاورمیانه و کشورهای آفریقایی را به صورت تصاعدی پوشش داده است.

این شرکت ادعا دارد که با محصولات با کیفیت خود به سمت جزایری از  اقیانوس و مکان های پوشیده از برف می روید.

رویکرد شرکت هرباکس HARBAX

رویکرد جهانی  این شرکت از ابتدای تاسیس شرکت ما را به تبدیل شدن به یک تامین کننده برجسته در بازار جهانی تهویه مطبوع سوق داده است.

با تولید مرغوب خود، از زمانی که وارد شد، در بازار رشد کرد. “Harbax” به عنوان بخشی از گروه امپراتوری ما اما نه تنها محدود به سرزمین متروکه.