عنوان:فروشگاه صنایع تبریدی دکتر کول
وب‌سایت:https://drcool.ir
پیش فاکتور
تلفن:06135543344
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
1شناسه972محصولموتور فن یخچال دوو 12 ولت مدل D4612AAA01 قیمت465,000 تومانمبلغ تخفیفتومانتعداد1مبلغ کل465,000 تومانیادداشت خرید
مبلغ کل 465,000 تومان
مبلغ نهایی 465,000 تومان
چهارصد و شصت و پنج هزار تومان
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب